Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘ Een welmenende en ernstige oproep van de Opperste Wijsheid’

  ds. K. Visser - Spreuken 1 : 20-23
  dinsdag 31 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Als leem in de handen van de Pottenbakker"

  ds. C.P. de Boer - Jesaja 64:8
  zondag 29 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Gods onveranderlijke liefde "

  ds. C.P. de Boer - Jesaja 54:10
  zondag 29 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 26 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Ruth en Naoimi geleid naar Bethlehem’

  ds. K. Visser - Ruth 1:22
  woensdag 25 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De Heerlijkheid des Heeren verschenen aan de herders’

  ds. K. Visser - Lukas 2:9
  woensdag 25 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het Bijbels mensbeeld’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3/4 § 1 tm 3
  zondag 22 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het verwachten van de HEERE’

  ds. K. Visser - Psalmen 130:5 en 6
  zondag 22 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een boodschapster van goede tijding

  ds. M. C. Tanis - Lukas 2:38
  donderdag 19 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De ontmoeting tussen Maria en Elizabet"

  ds. G.R. Procee - Lukas 1;43
  zondag 15 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De lofzang van Hanna"

  ds. G.R. Procee - 1 Samuël 1:1b
  zondag 15 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Kerstzangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 14 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. A.J.T. Ruis - Matthëus 1 : 22 en 23
  donderdag 12 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - Amos
  woensdag 11 december 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De Koning en Zijn schoonheid’

  ds. K. Visser - Psalmen 72:8-17
  zondag 08 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 2)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 08 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; De Verlosser aangewezen

  ds. K. Hoefnagel - Genesis 49:8a
  donderdag 05 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods raad zal bestaan’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 9
  zondag 01 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 1)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 01 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een door God gelegde Steen in Sion

  ds. N. de Jong - Jesaja 28:16
  donderdag 28 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Christus stelt Zijn leven voor de schapen’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 8
  zondag 24 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De vervulling van de profetie van Debora

  ds. K. Visser - Richteren 4:17-24
  zondag 24 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De volmaakte gemeenschap met God

  ds. A. Hoekman - Openbaring 21:3
  donderdag 21 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Donor avond

  n.v.t. - n.v.t.
  woensdag 20 november 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De belofte van het Evangelie verkondigt’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 5,6 en 7
  zondag 17 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE strijdt voor Debora en Barak’

  ds. K. Visser - Richteren 4:10-16
  zondag 17 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De geloofskeus van Mozes'

  oud. A. van Rossem - Hebrëen 11: 24-26
  donderdag 14 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 13 november 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie voor een komende zondaar'.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 6:37
  zondag 10 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie van een gevende Zaligmaker'.

  prof. dr. A. Baars - 2 Korinthiërs 8:9
  zondag 10 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Petrus ootmoedige dankbetuiging bij de wonderbare visvangst'

  ds. G. Bouw - Lukas 5:8
  donderdag 07 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods leiding met Zijn volk’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:13 en 14
  woensdag 06 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verbondsliefde van God tot Zijn volk’

  ds. K. Visser - Hosea 1
  woensdag 06 november 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ God maakt ruimte voor Izak om dankdag te houden.’

  ds. K. Visser - Genesis 26:22-25
  woensdag 06 november 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De dood van de Zoon van God’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 3 en 4
  zondag 03 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Debora roept Barak tot de strijd des HEEREN’

  ds. K. Visser - Richteren 4:6-9
  zondag 03 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsdag

  ds. K. Klopstra en ds. K. Visser - Genesis 1
  donderdag 31 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De keuze van Lot"

  br. H. Bor - Genesis 13 : 10 en 14
  zondag 27 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Een Goddelijk schrijven"

  br. H. Bor - Johannes 8:10 en 11
  zondag 27 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De kerk van Efeze, een flakkerende kandelaar

  prof. dr. A. Baars - Openbaring 2:1-4
  donderdag 24 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 23 oktober 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie komt er tot de Heere Jezus Christus?

  ds. A.C. Uitslag - Markus 1:40-42
  zondag 20 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een Goddelijk onderzoek

  ds. A.C. Uitslag - Job 13:9a
  zondag 20 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De koningin van Scheba zingt de lofzang op koning Salomo

  ds. P. den Butter - 1 Koningen 10: 8 en 9
  donderdag 17 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een gebed bij een 25 jarig ambtsjubileum”

  ds. K. Visser - Psalmen 90:16 en 17
  zondag 13 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Roeping van Christus tot visser der mensen.’

  ds. K. Visser - Matthëus 4:19
  zondag 13 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wat het overblijfsel leert

  ds. K. Hoefnagel - Ezechiël 6:8-10
  donderdag 10 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. A.J. van Gelder

  ds. K. Visser - Psalmen 42
  donderdag 10 oktober 2019 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Voldoening door de dood van Gods eniggeboren Zoon’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 1 en 2
  zondag 06 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Debora richteres over Israël’

  ds. K. Visser - Richteren 4:1-5
  zondag 06 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Them: De levendmaking met Christus

  ds. H. van Leeuwen - Efeziërs 2: 1, 4 en 5
  donderdag 03 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • GBS dienst

  ds. H. Zweistra - 2 Timothëus 3:16a
  woensdag 02 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De leer der verkiezing en de jong gestorven kinderen'

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 17
  zondag 29 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het sterven van het kind van Jerobeam’

  ds. K. Visser - 1 Koningen 14:12 en 13
  zondag 29 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jeremia's profetie over de vrijkoping en verlossing van Jakob

  ds. M.S. Roos - Jeremia 31:11
  donderdag 26 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. W.M. Groenenboom

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 12:9
  maandag 23 september 2019 11:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte.

  ds. J. de Bruin - Psalmen 139:14 - 16
  zondag 22 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de tollenaar in de tempel.

  ds. J. de Bruin - Lukas 18:13 en 14a
  zondag 22 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zegen door de Koning

  Student W.L. van der Staaij - Psalmen 72:6
  donderdag 19 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lezingen over Amos

  ds. K. Hoefnagel - Amos
  woensdag 18 september 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE verlost Zijn volk uit al hun benauwdheden’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:9
  zondag 15 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Lofzang voor God in Sion’

  ds. K. Visser - Psalmen 65:1-5
  zondag 15 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jonathans geloofsopenbaring in de strijd tegen de Filistijnen

  ds. D. Slagboom - 1 Samuël 14:6
  donderdag 12 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Drieërlei reactie op de leer der verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 16
  zondag 08 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods goedertierenheden en het Heilig Avondmaal’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:7 en 8
  zondag 08 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gegevenen des Vaders komen tot Christus

  ds. K. Visser - Johannes 6:37
  donderdag 05 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Isaac Da Costa steunfonds Israël.

  ds. K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 04 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het koninkrijk zal des Heeren zijn.

  ds. J.P. Boiten - Obadja 1: 21b
  zondag 01 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de apostel Paulus om de vervulling van de hoop.

  ds. J.P. Boiten - Romeinen 15 :13
  zondag 01 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : Het antwoord van de Ninevieten op de prediking van Jona.

  ds. J. C. van Ravenswaaij - Jona 3 : 9 en 10
  donderdag 29 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Hanna wijdt haar kind Samuël toe aan de HEERE’

  ds. K. Visser - 1 Samuël 1 : 26 - 28
  zondag 25 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Twee lijnen in het najagen van Gods gerechtigheid’

  ds. K. Visser - Romeinen 9: 30 - 33
  zondag 25 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De noodzaak van het voortdurend gebed"

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 4:6 en 7
  donderdag 22 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht "

  ds. K. Visser - Romeinen 9 : 14 - 29
  zondag 18 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Asa koning van Juda" ( 3e preek )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 16
  zondag 18 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 15 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gods verkiezing gerealiseerd door Gods belofte' .

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 1: 28
  zondag 11 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Axa de koning van Juda ( 2e preek )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 15
  zondag 11 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "God houdt Zijn werk vast"

  ds. K. Hoefnagel - Filippensen 1:6
  donderdag 08 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Paulus’droefheid over het ongeloof van de Joden’ ( 1e preek )

  ds. K. Visser - Romeinen 9:1-5
  zondag 04 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Asa de koning van Juda’

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 14
  zondag 04 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De liefde Gods in Christus

  ds. N. de Jong - Efeziërs 3 : 17 en 18
  donderdag 01 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De ware rust".

  ds. A.A. Egas - Hebrëen 4 : 9
  zondag 28 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De laatste preek tot Belsazar '

  ds. A.A. Egas - Daniël 5 : 22 en 23b
  zondag 28 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Lam opent het eerste zegel

  ds. J. de Bruin - Openbaring 6 : 1 en 2
  donderdag 25 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het sterven van Samuel.

  ds. A. van Heteren - 1 Samuël 25:1a
  zondag 21 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Loof de Heere.

  ds. A. van Heteren - Openbaring 19:1 - 10
  zondag 21 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus opdracht aan Timotheüs omtrent het zalig worden

  ds. M.S. Roos - 1 Timothëus 2 : 5 en 6
  donderdag 18 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De prediking van de verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 14, 15 en 18
  zondag 14 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods barmhartigheid verkregen.’

  ds. K. Visser - Spreuken 28:13 en 14
  zondag 14 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Micha's lofzang op Gods vergevende genade

  ds. A.J.T. Ruis - Micha 7:18 en 19
  donderdag 11 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Verzekerd van de verkiezing’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 12 en 13
  zondag 07 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het blazen van de zesde bazuin’

  ds. K. Visser - Openbaring 9:13-21
  zondag 07 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Jesaja 40 : 31
  vrijdag 05 juli 2019 15:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Gods kinderen

  ds. A.A. Egas - 1 Johannes 1:1-3
  donderdag 04 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afscheid van de zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 01 juli 2019 20:37

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De Herder zoekt Zijn schaap op."

  ds. H.C. Bezemer - Lukas 15:1-7
  zondag 30 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De weldaad van Gods genadig aangezicht'

  ds. H.C. Bezemer - Ezechiël 39:29
  zondag 30 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Reizen met blijdschap

  ds. G. Bouw - Handelingen 8:39b
  donderdag 27 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Lukas 19:5
  dinsdag 25 juni 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verkiezing als de bron van alle zaligmakend goed’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 8 t/m 11
  zondag 23 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De eerste vijf bazuinen klinken’

  ds. K. Visser - Openbaring 8:7 t/m 9:11
  zondag 23 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 21 juni 2019 12:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een belofte van overvloedige zegen door de Heilige Geest

  ds. N. de Jong - Hosea 14:6
  donderdag 20 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Uitverkoren in Christus’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 7
  zondag 16 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het Lam opent het zevende zegel van Gods raadsbesluit’

  ds. K. Visser - Openbaring 8:1-5
  zondag 16 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : De geestelijke mens in Christus.

  ds. J. Veenendaal - Romeinen 8 : 9b
  donderdag 13 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Gemeenteavond

  ds. D.J. Budding - n.v.t.
  woensdag 12 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een indringend appèl op het hart van degene die belijdenis des geloofs hebben afgelegd of af zullen leggen.’

  ds. K. Visser - 2 Timothëus 3:14 en 15
  maandag 10 juni 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'God voert Zijn eeuwig raadsbesluit uit'

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 6
  zondag 09 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De belofte van de Geest’

  ds. K. Visser - Joël 2:28a
  zondag 09 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onaantastbaarheid van het volk des Heeren

  ds.P. Sneep - Romeinen 8:33-35a
  donderdag 06 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘’ Het gebed tot de God des levens”

  ds. K. Visser - Psalmen 42:10-12
  zondag 02 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De HEERE beveelt Zijn goedertierenheid’

  ds. K. Visser - Psalmen 42:7-9
  zondag 02 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hemelvaartsdag: Christus verhoogd

  ds. K. Visser - 1 Petrus 3:22
  donderdag 30 mei 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Tweeërlei uitwerking onder het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 4 en 5
  zondag 26 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Verlangen naar de gemeenschap met de levende God’

  ds. K. Visser - Psalmen 42:1-6
  zondag 26 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus

  ds. J. Veenendaal - Handelingen 1:9
  donderdag 23 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Israël en de volken

  ds. J.P. Boiten - Jeremia 50 : 17 - 20
  dinsdag 21 mei 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De belofte van de bevrijding.

  ds. A. van de Weerd - Hosea 13:14
  zondag 19 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Petrus' Paaspsalm.

  ds. A. van de Weerd - 1 Petrus 1:3
  zondag 19 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is de Heere!

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 21:7
  donderdag 16 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een pastorale inzet van de leer der verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 1-3
  zondag 12 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De goddelozen gestraft en de godzaligen verlost’

  ds. K. Visser - 2 Petrus 2:6-8
  zondag 12 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Johannes getuigenis van de opgestane Zoon van God

  ds. J. de Bruin - Johannes 20:31 en 32
  donderdag 09 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het amen op het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 129
  zondag 05 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus’ reactie op Thomas geloofsbelijdenis’ ( 3 )

  ds. K. Visser - Johannes 20:29
  zondag 05 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 02 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het slot van het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127 en 128
  zondag 28 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Thomas opgezocht door de opgestane Christus (2)

  ds. K. Visser - Johannes 20 : 26-28
  zondag 28 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus herstelt afgeknapte levensdraden

  ds. J. Keuning - Johannes 20 : 19a
  donderdag 25 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ik leef, en gij zult leven.

  ds. J.M.J. Kieviet - Johannes 14:19
  maandag 22 april 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verschijning van de opgestane Christus aan Thomas.’ Preek 1

  ds. K. Visser - Johannes 20:24 en 25
  zondag 21 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pasen: Christus’ vrede toegepast

  ds. K. Visser - Johannes 20:19
  zondag 21 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goede vrijdag: Christus’ vrede nagelaten

  ds. K. Visser - Johannes 14:27a
  vrijdag 19 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Goede Vrijdagavondpsalm van de verloste Kerk

  ds. M. Baan - Galaten 3:13
  donderdag 18 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De zesde bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127
  zondag 14 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Jezus voor de Hoge Raad ( Sanhedrin)’

  ds. K. Visser - Markus 14:53-65
  zondag 14 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 13 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus door God verlaten

  ds. M.S. Roos - Matthëus 27:45 45 en 46
  donderdag 11 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geroepen tot volgen.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 1 Petrus 2 : 21 - 23
  zondag 07 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Roepen om Gods nabijheid.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Psalmen 22 : 2 en 20
  zondag 07 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus biddende voor Zijn vijanden

  ds. C. Smits - Lukas 23:34
  donderdag 04 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'In het huis van de pottenbakker'

  oud. T.J. Kraaijeveld - Jeremia 18:3
  zondag 31 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De gevangen genomen Borg’

  ds. K. Visser - Markus 14:43-50
  zondag 31 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 30 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus lijdt door Judas

  ds. J. Keuning - Matthëus 27:3-5
  donderdag 28 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Vijfde bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 51
  zondag 24 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus worsteling in Gethsémané’

  ds. K. Visser - Markus 14 : 32-42
  zondag 24 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsémané

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 26: 40 en 41
  donderdag 21 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 20 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : Job met zijn kinderen bij het altaar.

  ds. A.J.T. Ruis - Job 1: 1 tot 5
  zondag 17 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft.

  ds. A.J.T. Ruis - Romeinen 8: 32
  zondag 17 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade die wordt bewezen aan de biddende ellendige"

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 34:7
  donderdag 14 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gebed tot God om ons niet te verlaten’

  ds. K. Visser - Jeremia 14:7-9
  woensdag 13 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade in het leven Onesimus de weggelopen slaaf"

  ds. K. Visser - Filemon 10-16
  woensdag 13 maart 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De vierde bede: Geef ons heden ons dagelijks brood"

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 50
  woensdag 13 maart 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.’

  ds. K. Visser - Markus 14:26-28
  zondag 10 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De woorden van Christus bij de viering van het HA’

  ds. K. Visser - Markus 14:22-25
  zondag 10 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods volk is duur gekocht

  ds. N. de Jong - 1 Korinthiërs 6:20
  donderdag 07 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De derde bede: Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 49
  zondag 03 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een ziel onderzoekend gesprek met Christus’

  ds. K. Visser - Markus 14:17-21
  zondag 03 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gereinigd en geroepen

  ds. A.A. Egas - Jesaja 6:7
  donderdag 28 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. P. van de Breevaart

  ds. K. Visser - Psalmen 39
  donderdag 28 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : De roep van de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:34 -36
  zondag 24 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere Jezus als de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:27-317
  zondag 24 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gelijkenis van de twee zonen

  ds. H. van Leeuwen - Matthëus 21:28-32
  donderdag 21 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De tweede bede: Uw Koninkrijk kome’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 48
  zondag 17 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (2)

  ds. K. Visser - Openbaring 6:13-17
  zondag 17 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Heilsproclamatie

  ds. M. C. Tanis - Zacharia 9:11 en 12
  donderdag 14 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De bede Uw Naam worde geheiligd’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 47
  zondag 10 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (1)

  ds. K. Visser - Openbaring 7:9-12
  zondag 10 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Woord en Daad

  Ds. B. Reinders - n.v.t.
  zaterdag 09 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek

  ds. M. Vlietstra - Jesaja 42:3a
  donderdag 07 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 februari 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Aanhef van het gebed: onze Vader, De in de hemelen zijt’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 46
  zondag 03 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De 144000 verzegelden op aarde’

  ds. K. Visser - Openbaring 7:1-8
  zondag 03 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus als de Man Gods aangewezen

  ds. K. Visser - Jesaja 32:2 en 3
  donderdag 31 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het gebedsleven van de christen’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 45
  zondag 27 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus verbreekt het zesde zegel van Gods heilsplan’ (1)

  ds. K. Visser - Openbaring 6:12-17
  zondag 27 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ziet het Lam

  ds. W.F. Laman - Openbaring 5:6
  donderdag 24 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 24 januari 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De gehoorzaamheid aan het tiende gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 44
  zondag 20 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus verbreekt het vijfde zegel van Gods heilsplan’

  ds. K. Visser - Openbaring 6:9-11
  zondag 20 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De oneindige waardij van het Koninkrijk der hemelen

  ds. D. Slagboom - Matthëus 13:45 en 46
  donderdag 17 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 16 januari 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gehoorzaamheid aan het negende gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 43
  zondag 13 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: “ Christus verbreekt de eerste vier zegels van Gods heilsplan”

  ds. K. Visser - Openbaring 6:1-8
  zondag 13 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Schatkamer van het heil

  prof. dr. A. Baars - 1 Korinthiërs 1:30
  donderdag 10 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De trouwe zorg van de Heere.

  ds. M. C. Tanis - Exodus 13:21 en 22
  zondag 06 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 's Heeren daden op de aarde.

  ds. M. C. Tanis - Johannes 1:11-13
  zondag 06 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Mevr. J. F. Bassa

  ds. A.J.T. Ruis - n.v.t.
  vrijdag 04 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De nodiging van een reiziger naar Kanaän om mee te gaan

  ds. N. de Jong - Numeri 10:29-32
  donderdag 03 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ de HEERE regeert’

  ds. K. Visser - Psalmen 99
  dinsdag 01 januari 2019 09:30

  Deze preek afspelen