Preken

Sorteer op:


 • Thema: De weduwe van Zarfath.

  ds.K. Hoefnagel - 1 Koningen 17 :8 en 9
  zondag 09 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De levende verwachting van Jacob.

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 49:18
  zondag 09 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Adventsteken

  ds. A.A. Egas - Jesaja 7:14
  donderdag 06 december 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De taak van de Knecht des HEEREN’ 3.Zijn optreden ( 8b-9a) 4.Zijn zegen ( 9b-10)

  ds. K. Visser - Jesaja 49:8b-10
  zondag 02 december 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De taak van de Knecht des HEEREN’ 1.Zijn positie ( vers 7) 2. Zijn bekwaammaking ( 8a)

  ds. K. Visser - Jesaja 49:7-8a
  zondag 02 december 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Banier van de Kerk des Heeren in de strijd onderweg naar het erfdeel

  ds. D. Slagboom - Exodus 17:15
  donderdag 29 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De onderhouding van het zesde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 40
  zondag 25 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods opdracht aan de Knecht des HEEREN’

  ds. K. Visser - Jesaja 42:5-7
  zondag 25 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Welk een tegenstelling

  ds. M. C. Tanis - 2 Kronieken 18 : 34b en Maleachi 4 : 2a
  donderdag 22 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De gehoorzaamheid aan het vijfde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 39
  zondag 18 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De brede en de smalle weg in Psalm 1’

  ds. K. Visser - Psalmen 1
  zondag 18 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zangers aan de glazen zee zingen

  prof. dr. A. Baars - Openbaring 15 : 3 en 4
  donderdag 15 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop.

  ds. A.C. Uitslag - Openbaring 3 : 20a
  zondag 11 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Zaligmakend onderwijs.

  ds. A.C. Uitslag - Galaten 3 : 24 en 25
  zondag 11 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware vreugde

  ds. N. de Jong - Psalmen 4:8 en 9
  donderdag 08 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE danken voor de verlossing uit een grote nood’

  ds. K. Visser - Psalmen 116
  woensdag 07 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus’ uitnodiging tot de Bron des Levens’

  ds. K. Visser - Johannes 7: 37-39
  woensdag 07 november 2018 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een bijzondere dankdag voor Abraham’

  ds. K. Visser - Genesis 22
  woensdag 07 november 2018 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het vierde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 38
  zondag 04 november 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Goddelijke oproep om heilig onbezorgd te zijn’

  ds. K. Visser - Filippensen 4:4-7
  zondag 04 november 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Godsverlangen

  ds. M. A. Kempeneers - Psalmen 42 : 1-3
  donderdag 01 november 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsavond

  ds. Klopstra, stud. Vlot, ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 31 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De eed bevestigd voor Gods Aangezicht’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 37
  zondag 28 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De nieuwgeboren kinderkens gericht op Gods Woord’

  ds. K. Visser - 1 Petrus 2:2 en 3
  zondag 28 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; Een genadeboodschap voor de goddelozen

  ds. J. Veenendaal - Ezechiël 33:11
  donderdag 25 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware weg van het leven.

  kand. J.C. Pronk - Hebrëen 13:13
  zondag 21 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Verbonds-God spreekt recht.

  kand. J.C. Pronk - Psalmen 50:22 en 23
  zondag 21 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hoe Gods volk zich inspant voor het Koninkrijk der hemelen

  ds. M. Vlietstra - Matthëus 11:12
  donderdag 18 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het derde gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 36
  zondag 14 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa’s einde’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 13:14 - 21
  zondag 14 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Tweeërlei droefheid

  ds. G. Bouw - 2 Korinthiërs 7:10
  donderdag 11 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. C.G. van Kampen

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 11 oktober 2018 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De confrontatie van David met de Ammonieten

  ds. A. van de Weerd - 2 Samuël 10:2 en 19 m.
  zondag 07 oktober 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De les van de pottenbakker.

  ds. A. van de Weerd - Jeremia 18:6
  zondag 07 oktober 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Herstelde zegeningen voor Gods volk

  ds. N. de Jong - Hosea 2:14
  donderdag 04 oktober 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het tweede gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 35
  zondag 30 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa en Gods voorzienigheid n het leven de Sunamietische’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6 : 1-6
  zondag 30 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De begeerte van de dichter om met de ware pelgrims op te trekken naar Sion

  ds. M.S. Roos - Psalmen 84:6-8
  donderdag 27 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een tweetal spijzigingswonderen

  ds. D. Zoet - 2 Koningen 4:38-44
  woensdag 26 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gehoorzaamheid aan het eerste gebod.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 34 vraag 94 en 95
  zondag 23 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Elisa en het wonder tijdens de hongersnood te Samaria’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6:24 tot 7: 20
  zondag 23 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het pastoraat van Elifaz

  ds. P. Beekhuis - Job 5:17 en 18
  donderdag 20 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van Elia

  ds. P. Roos - Jakobus 5: 16a-18
  zondag 16 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Moab's legering

  ds. P. Roos - Jeremia 48:11
  zondag 16 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus Christus, Die onze Hope is

  ds. M. Vlietstra - 1 Timothëus 1:1b
  donderdag 13 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De bruid opnieuw op zoek naar de Bruidegom’

  ds. K. Visser - Hooglied 5:8-10
  zondag 09 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De tafel des HEEREN aangericht'

  ds. K. Visser - Psalmen 23:5
  zondag 09 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De behoudenis uit het gericht

  ds. H. van Leeuwen - Genesis 19:29
  donderdag 06 september 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het begin van de prediking van de wet’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 34 vraag 92 en 93
  zondag 02 september 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Met Jezus aan één tafel’

  ds. K. Visser - Matthëus 9:9-13
  zondag 02 september 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods eeuwige liefde in Christus

  prof. dr. A. Baars - Efeziërs 3:14 en 17-19
  donderdag 30 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De troost van de zekerheid van het geloof

  ds. K. Visser - Romeinen 8:31-39
  zondag 26 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Elisa’s oproep tot zijn jongen om niet te vrezen.’

  ds. K. Visser - 2 Koningen 6;8-23
  zondag 26 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 24 augustus 2018 13:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een deksel op hun hart

  ds. M. A. Kempeneers - 2 Korinthiërs 3:15 en 16
  donderdag 23 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus troost de strijdende Kerk des HEEREN

  ds. K. Visser - Romeinen 8:26-30
  zondag 19 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elisa en de wonderen onder de profetenzonen

  ds. K. Visser - 2 Koningen 4:38-44 en 6:1-7
  zondag 19 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goddelijk onderzoek

  ds. A. van Heteren - Job 13:9a
  donderdag 16 augustus 2018 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verwachting van Gods heerlijkheid te midden van het lijden’

  ds. K. Visser - Romeinen 8:17-25
  zondag 12 augustus 2018 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elisa en de wonderlijke genezing van Naäman de Syriër

  ds. K. Visser - 2 Koningen 5
  zondag 12 augustus 2018 10:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 16 december 2018
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 23 december 2018
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
dinsdag 25 december 2018
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
woensdag 26 december 2018
09:30 ds. M. A. Kempeneers
zondag 30 december 2018
10:00 ds. C.P.de Boer
17:00 ds. C.P.de Boer
maandag 31 december 2018
19:30 ds. K. Visser