Preken

Sorteer op:


 • Thema : " Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht "

  ds. K. Visser - Romeinen 9 : 14 - 29
  zondag 18 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Asa koning van Juda" ( preek 3 )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 16
  zondag 18 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 15 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gods verkiezing gerealiseerd door Gods belofte' .

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 1: 28
  zondag 11 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Axa de koning van Juda ( 2e preek )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 15
  zondag 11 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "God houdt Zijn werk vast"

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 1:6
  donderdag 08 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Paulus’droefheid over het ongeloof van de Joden’ ( 1e preek )

  ds. K. Visser - Romeinen 9:1-5
  zondag 04 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Asa de koning van Juda’

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 14
  zondag 04 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De liefde Gods in Christus

  ds. N. de Jong - Efeziërs 3 : 17 en 18
  donderdag 01 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De ware rust".

  ds. A.A. Egas - Hebrëen 4 : 9
  zondag 28 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De laatste preek tot Belsazar '

  ds. A.A. Egas - Daniël 5 : 22 en 23b
  zondag 28 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Lam opent het eerste zegel

  ds. J. de Bruin - Openbaring 6 : 1 en 2
  donderdag 25 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het sterven van Samuel.

  ds. A. van Heteren - 1 Samuël 25:1a
  zondag 21 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Loof de Heere.

  ds. A. van Heteren - Openbaring 19:1 - 10
  zondag 21 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus opdracht aan Timotheüs omtrent het zalig worden

  ds. M.S. Roos - 1 Timothëus 2 : 5 en 6
  donderdag 18 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De prediking van de verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 14, 15 en 18
  zondag 14 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods barmhartigheid verkregen.’

  ds. K. Visser - Spreuken 28:13 en 14
  zondag 14 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Micha's lofzang op Gods vergevende genade

  ds. A.J.T. Ruis - Micha 7:18 en 19
  donderdag 11 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Verzekerd van de verkiezing’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 12 en 13
  zondag 07 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het blazen van de zesde bazuin’

  ds. K. Visser - Openbaring 9:13-21
  zondag 07 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Jesaja 40 : 31
  vrijdag 05 juli 2019 15:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Gods kinderen

  ds. A.A. Egas - 1 Johannes 1:1-3
  donderdag 04 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De Herder zoekt Zijn schaap op."

  ds. H.C. Bezemer - Lukas 15:1-7
  zondag 30 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De weldaad van Gods genadig aangezicht'

  ds. H.C. Bezemer - Ezechiël 39:29
  zondag 30 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Reizen met blijdschap

  ds. G. Bouw - Handelingen 8:39b
  donderdag 27 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Lukas 19:5
  dinsdag 25 juni 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verkiezing als de bron van alle zaligmakend goed’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 8 t/m 11
  zondag 23 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De eerste vijf bazuinen klinken’

  ds. K. Visser - Openbaring 8:7 t/m 9:11
  zondag 23 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 21 juni 2019 12:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een belofte van overvloedige zegen door de Heilige Geest

  ds. N. de Jong - Hosea 14:6
  donderdag 20 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Uitverkoren in Christus’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 7
  zondag 16 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het Lam opent het zevende zegel van Gods raadsbesluit’

  ds. K. Visser - Openbaring 8:1-5
  zondag 16 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : De geestelijke mens in Christus.

  ds. J. Veenendaal - Romeinen 8 : 9b
  donderdag 13 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Gemeenteavond

  ds. D.J. Budding - n.v.t.
  woensdag 12 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een indringend appèl op het hart van degene die belijdenis des geloofs hebben afgelegd of af zullen leggen.’

  ds. K. Visser - 2 Timothëus 3:14 en 15
  maandag 10 juni 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'God voert Zijn eeuwig raadsbesluit uit'

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 6
  zondag 09 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De belofte van de Geest’

  ds. K. Visser - Joël 2:28a
  zondag 09 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De onaantastbaarheid van het volk des Heeren

  ds.P. Sneep - Romeinen 8:33-35a
  donderdag 06 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘’ Het gebed tot de God des levens”

  ds. K. Visser - Psalmen 42:10-12
  zondag 02 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De HEERE beveelt Zijn goedertierenheid’

  ds. K. Visser - Psalmen 42:7-9
  zondag 02 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Hemelvaartsdag: Christus verhoogd

  ds. K. Visser - 1 Petrus 3:22
  donderdag 30 mei 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Tweeërlei uitwerking onder het Evangelie’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 4 en 5
  zondag 26 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Verlangen naar de gemeenschap met de levende God’

  ds. K. Visser - Psalmen 42:1-6
  zondag 26 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Hemelvaart van de Heere Jezus Christus

  ds. J. Veenendaal - Handelingen 1:9
  donderdag 23 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Israël en de volken

  ds. J.P. Boiten - Jeremia 50 : 17 - 20
  dinsdag 21 mei 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: De belofte van de bevrijding.

  ds. A. van de Weerd - Hosea 13:14
  zondag 19 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Petrus' Paaspsalm.

  ds. A. van de Weerd - 1 Petrus 1:3
  zondag 19 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het is de Heere!

  ds. M. A. Kempeneers - Johannes 21:7
  donderdag 16 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een pastorale inzet van de leer der verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 1-3
  zondag 12 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De goddelozen gestraft en de godzaligen verlost’

  ds. K. Visser - 2 Petrus 2:6-8
  zondag 12 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Johannes getuigenis van de opgestane Zoon van God

  ds. J. de Bruin - Johannes 20:31 en 32
  donderdag 09 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het amen op het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 129
  zondag 05 mei 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus’ reactie op Thomas geloofsbelijdenis’ ( 3 )

  ds. K. Visser - Johannes 20:29
  zondag 05 mei 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 02 mei 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het slot van het Onze Vader’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127 en 128
  zondag 28 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Thomas opgezocht door de opgestane Christus (2)

  ds. K. Visser - Johannes 20 : 26-28
  zondag 28 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus herstelt afgeknapte levensdraden

  ds. J. Keuning - Johannes 20 : 19a
  donderdag 25 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ik leef, en gij zult leven.

  ds. J.M.J. Kieviet - Johannes 14:19
  maandag 22 april 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verschijning van de opgestane Christus aan Thomas.’ Preek 1

  ds. K. Visser - Johannes 20:24 en 25
  zondag 21 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pasen: Christus’ vrede toegepast

  ds. K. Visser - Johannes 20:19
  zondag 21 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 25 augustus 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 01 september 2019
10:00 ds. J.P. Boiten
17:00 ds. J.P. Boiten
zondag 08 september 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 15 september 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 22 september 2019
10:00 ds. J. de Bruin
17:00 ds. J. de Bruin