Preken

Sorteer op:


 • Thema: Ik leef, en gij zult leven.

  ds. J.M.J. Kieviet - Johannes 14:19
  maandag 22 april 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verschijning van de Opgestane Christus aan Thomas.’ Preek 1

  ds. K. Visser - Johannes 20:24 en 25
  zondag 21 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Pasen: Christus’ vrede toegepast

  ds. K. Visser - Johannes 20:19
  zondag 21 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goede vrijdag: Christus’ vrede nagelaten

  ds. K. Visser - Johannes 14:27a
  vrijdag 19 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Goede Vrijdagavondpsalm van de verloste Kerk

  ds. M. Baan - Galaten 3:13
  donderdag 18 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De zesde bede: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 52 vraag 127
  zondag 14 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Jezus voor de Hoge Raad ( Sanhedrin)’

  ds. K. Visser - Markus 14:53-65
  zondag 14 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  zaterdag 13 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus door God verlaten

  ds. M.S. Roos - Matthëus 27:45 45 en 46
  donderdag 11 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Geroepen tot volgen.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 1 Petrus 2 : 21 - 23
  zondag 07 april 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Roepen om Gods nabijheid.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Psalmen 22 : 2 en 20
  zondag 07 april 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus biddende voor Zijn vijanden

  ds. C. Smits - Lukas 23:34
  donderdag 04 april 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'In het huis van de pottenbakker'

  oud. T.J. Kraaijeveld - Jeremia 18:3
  zondag 31 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De gevangen genomen Borg’

  ds. K. Visser - Markus 14:43-50
  zondag 31 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond

  ds. M. A. Kempeneers - n.v.t.
  zaterdag 30 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus lijdt door Judas

  ds. J. Keuning - Matthëus 27:3-5
  donderdag 28 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Vijfde bede: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 51
  zondag 24 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Jezus worsteling in Gethsémané’

  ds. K. Visser - Markus 14 : 32-42
  zondag 24 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het lijden van de Heere Jezus in de hof van Gethsémané

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 26: 40 en 41
  donderdag 21 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 20 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : Job met zijn kinderen bij het altaar.

  ds. A.J.T. Ruis - Job 1: 1 tot 5
  zondag 17 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft.

  ds. A.J.T. Ruis - Romeinen 8: 32
  zondag 17 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade die wordt bewezen aan de biddende ellendige"

  ds. J. Veenendaal - Psalmen 34:7
  donderdag 14 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gebed tot God om ons niet te verlaten’

  ds. K. Visser - Jeremia 14:7-9
  woensdag 13 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Gods genade in het leven Onesimus de weggelopen slaaf"

  ds. K. Visser - Filemon 10-16
  woensdag 13 maart 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De vierde bede: Geef ons heden ons dagelijks brood"

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 50
  woensdag 13 maart 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De goede Herder stelt Zijn leven voor de schapen.’

  ds. K. Visser - Markus 14:26-28
  zondag 10 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De woorden van Christus bij de viering van het HA’

  ds. K. Visser - Markus 14:22-25
  zondag 10 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods volk is duur gekocht

  ds. N. de Jong - 1 Korinthiërs 6:20
  donderdag 07 maart 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 maart 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De derde bede: Uw wil geschiedde, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 49
  zondag 03 maart 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een ziel onderzoekend gesprek met Christus’

  ds. K. Visser - Markus 14:17-21
  zondag 03 maart 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gereinigd en geroepen

  ds. A.A. Egas - Jesaja 6:7
  donderdag 28 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst dhr. P. van de Breevaart

  ds. K. Visser - Psalmen 39
  donderdag 28 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : De roep van de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:34 -36
  zondag 24 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heere Jezus als de Wijsheid.

  ds. J.M.J. Kieviet - Spreuken 8:27-317
  zondag 24 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gelijkenis van de twee zonen

  ds. H. van Leeuwen - Matthëus 21:28-32
  donderdag 21 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De tweede bede: Uw Koninkrijk kome’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 48
  zondag 17 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (2)

  ds. K. Visser - Openbaring 6:13-17
  zondag 17 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Heilsproclamatie

  ds. M. C. Tanis - Zacharia 9:11 en 12
  donderdag 14 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De bede Uw Naam worde geheiligd’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 47
  zondag 10 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De schare die niemand tellen kan’ (1)

  ds. K. Visser - Openbaring 7:9-12
  zondag 10 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Woord en Daad

  Ds. B. Reinders - n.v.t.
  zaterdag 09 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gekrookte riet en de rokende vlaswiek

  ds. M. Vlietstra - Jesaja 42:3a
  donderdag 07 februari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 06 februari 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Aanhef van het gebed: onze Vader, De in de hemelen zijt’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 46
  zondag 03 februari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De 144000 verzegelden op aarde’

  ds. K. Visser - Openbaring 7:1-8
  zondag 03 februari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus als de Man Gods aangewezen

  ds. K. Visser - Jesaja 32:2 en 3
  donderdag 31 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het gebedsleven van de christen’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 45
  zondag 27 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus verbreekt het zesde zegel van Gods heilsplan’ (1)

  ds. K. Visser - Openbaring 6:12-17
  zondag 27 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ziet het Lam

  ds. W.F. Laman - Openbaring 5:6
  donderdag 24 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 24 januari 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De gehoorzaamheid aan het tiende gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 44
  zondag 20 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus verbreekt het vijfde zegel van Gods heilsplan’

  ds. K. Visser - Openbaring 6:9-11
  zondag 20 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De oneindige waardij van het Koninkrijk der hemelen

  ds. D. Slagboom - Matthëus 13:45 en 46
  donderdag 17 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds. K. Visser - n.v.t.
  woensdag 16 januari 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gehoorzaamheid aan het negende gebod’

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 43
  zondag 13 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: “ Christus verbreekt de eerste vier zegels van Gods heilsplan”

  ds. K. Visser - Openbaring 6:1-8
  zondag 13 januari 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Schatkamer van het heil

  prof. dr. A. Baars - 1 Korinthiërs 1:30
  donderdag 10 januari 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De trouwe zorg van de Heere.

  ds. M. C. Tanis - Exodus 13:21 en 22
  zondag 06 januari 2019 17:00

  Deze preek afspelen

Diensten

maandag 22 april 2019
09:30 ds. J.M.J. Kieviet
zondag 28 april 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 05 mei 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 12 mei 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 19 mei 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
zondag 26 mei 2019
10:00 ds. K. Visser