Preken

Sorteer op:


 • Afscheid kinderen van de zondagschool

  n.v.t. - n.v.t.
  maandag 06 juli 2020 20:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Heimwee naar huis'

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 3: 20 en 21
  zondag 05 juli 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De prediking van de opstanding en het leven'

  prof. dr. A. Baars - Ezechiël 37: 12-14
  zondag 05 juli 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een dringende aansporing om toe te gaan tot de troon der genade

  ds. G. Bouw - Hebrëen 4: 16
  donderdag 02 juli 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 30 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Agur's getallenspreuk

  ds. A. van de Weerd - Spreuken 30: 18, 19 en 20
  zondag 28 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Eerste kerkvisitatie na de uitstorting van de Heilige Geest

  ds. A. van de Weerd - Handelingen 11: 22b en 23
  zondag 28 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Elia, middelaar tussen God en Israël

  ds. P. den Butter - 1 Koningen 19: 13, 14, 15a en 16b
  donderdag 25 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De kleding van de hogepriester.

  ds. A. van Heteren - Exodus 28: 2 en 4
  zondag 21 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De oproep om te luisteren naar het Woord des HEEREN

  ds. A. van Heteren - Jeremia 22: 29
  zondag 21 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Tweeërlei openbaring in de gemeente Gods"

  ds. J. de Bruin - Handelingen 4: 36 t/m 5: 2
  donderdag 18 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  n.v.t. - n.v.t.
  dinsdag 16 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " De hogepriesterlijke zegen neergelegd op de gemeente van Barendrecht"

  ds. K. Visser - Numeri 6: 22-27
  zondag 14 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De dienstknecht des Heeren weggenomen door de Geest des Heeren"

  ds. K. Visser - Handelingen 8: 39
  zondag 14 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zegen van de Pinksterstromen

  ds. H. van Leeuwen - Ezechiël 47: 1-7
  donderdag 11 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De Heere en het levenspad"

  ds. D. de Wit - Spreuken 3: 6
  donderdag 11 juni 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: " Het lied van een groot geheimenis"

  ds.K. Hoefnagel - 1 Timothëus 3: 16
  zondag 07 juni 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God zal voorzien.

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 22: 8
  zondag 07 juni 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Heilige Geest de Leidsman van de Kerk

  ds. J. Veenendaal - Jesaja 42: 16a
  donderdag 04 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 02 juni 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Verlossing uit Sion'

  ds. K. Visser - Psalmen 14: 7
  maandag 01 juni 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus' belofte van de gave van de Heilige Geest'

  ds. K. Visser - Johannes 14: 15- 18
  zondag 31 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ,' De Pinkstergeest laat de grote werken Gods verkondigen'

  ds. K. Visser - Handelingen 2: 7b en 11b
  zondag 31 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het wonder van de hemelvaart'

  prof. dr. A. Baars - Lukas 24; 50-52
  donderdag 28 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Mijn genade is u genoeg'

  ds. M. A. Kempeneers - 2 Korinthiërs 12: 9a
  zondag 24 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het roemen in God door onze Heere Jezus Christus'

  ds. M. A. Kempeneers - Romeinen 5: 9
  zondag 24 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: God de Zoon opgenomen ten hemel door God de Vader.

  ds. K. Visser - Handelingen 1: 9
  donderdag 21 mei 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Ouderling C. Kraaijeveld.

  ds. K. Visser - Nahum 1: 7
  woensdag 20 mei 2020 10:55

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 19 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het leven en de leer van de volharding der heiligen '

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 14 en 15
  zondag 17 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus'

  ds. K. Visser - Lukas 16: 19-31
  zondag 17 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids Psalm over het ingaan van de Koning der ere

  ds. J. de Bruin - Psalmen 24: 7-10
  donderdag 14 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verzekerdheid der volharding een vruchtbare wortel’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 12 en 13
  zondag 10 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het getuigenis van de opstanding van Christus.

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 15: 1-20
  zondag 10 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De goede Herder en Zijn schapen

  ds. N. de Jong - Johannes 10: 27 en 28
  donderdag 07 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  ds. K. Visser - n.v.t.
  dinsdag 05 mei 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opgestane Herder roept Zijn afgedwaalde schapen terug.

  ds. A.J.T. Ruis - 2 Samuël 24: 10-14
  zondag 03 mei 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opgestane Herder roept Zijn afgedwaalde schapen terug.

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 24: 22-27
  zondag 03 mei 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jozef leeft nog

  ds. M. Baan - Genesis 45:26a
  donderdag 30 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Verzekerd van Gods bewaring.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 9 - 11
  zondag 26 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opstanding der doden bewezen door de opstanding van Christus.

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 15:1-4
  zondag 26 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De opgestane Christus als Leermeester in de Schriften

  ds. A.J.T. Ruis - Lukas 24:25-27
  donderdag 23 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het wereldgericht van God

  ds. J.P. Boiten - Jesaja 24:23
  zondag 19 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De viering van Pesach.

  ds. J.P. Boiten - Numeri 9:11
  zondag 19 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Met Christus opgewekt.

  ds. J. Veenendaal - Kolossensen 3:1-4
  donderdag 16 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Drie verschijningen van de opgestane Christus’

  ds. K. Visser - Markus 16:9-14
  maandag 13 april 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het werk van de Drie enige God in de volharding der heiligen.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 8
  zondag 12 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus ' begrafenis en opstanding '

  ds. K. Visser - Markus 16:6b
  zondag 12 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Christus laatste woorden aan het kruis: Vader in Uw Handen beveel Ik Mijn geest.’

  ds. K. Visser - Lukas 23:46
  vrijdag 10 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema; De kruisproclamatie van de voldoening van Christus

  ds. H. van Leeuwen - Johannes 19:30a
  donderdag 09 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De ware gelovigen vallen niet uit Gods genade.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 6 en 7
  zondag 05 april 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus triomfkreet aan het kruis: Het is volbracht.

  ds. K. Visser - Johannes 19:30a
  zondag 05 april 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De bede van de moordenaar

  prof. J.J. van der Schuit - Lukas 23:42
  donderdag 02 april 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het vallen van de ware gelovigen in grove zonden.

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 par. 4 en 5
  zondag 29 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : Christus roept aan het kruis: Mij dorst.

  ds. K. Visser - Johannes 19:28
  zondag 29 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De lijdende Borg en Middelaar

  ds. N. de Jong - Jesaja 53:10b
  donderdag 26 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ de Heere kent degenen die de Zijnen zijn’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 § 1 en 2
  zondag 22 maart 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus ' roepen aan het kruis in Zijn Godverlatenheid'

  ds. K. Visser - Matthëus 27: 46
  zondag 22 maart 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst mevr. W.A. Gouw-Kleinjan

  ds. K. Visser - Lukas 13:24a
  zaterdag 21 maart 2020 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jezus uiterste wilsbeschikking vanaf het kruis

  ds. M.S. Roos - Johannes 19:26 en 27
  donderdag 19 maart 2020 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 12 juli 2020
10:00 br. H, Bor
17:00 br. H. Bor
zondag 19 juli 2020
10:00 ds. B.L.C. Aarnoudse
17:00 ds. B.L.C. Aarnoudse
zondag 26 juli 2020
10:00 ds.K. Hoefnagel
17:00 ds.K. Hoefnagel
zondag 02 augustus 2020
10:00 ds. A.A. Egas
17:00 ds. A.A. Egas
zondag 09 augustus 2020
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser