Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘ De Koning en Zijn schoonheid’

  ds. K. Visser - Psalmen 72:8-17
  zondag 08 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 2)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 08 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema; De Verlosser aangewezen

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 49:8a
  donderdag 05 december 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods raad zal bestaan’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 9
  zondag 01 december 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus de Koning, Die tot ons komt in ’s HEEREN Naam’ ( Preek 1)

  ds. K. Visser - Psalmen 2
  zondag 01 december 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een door God gelegde Steen in Sion

  ds. N. de Jong - Jesaja 28:16
  donderdag 28 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Christus stelt Zijn leven voor de schapen’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 8
  zondag 24 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De vervulling van de profetie van Debora

  ds. K. Visser - Richteren 4:17-24
  zondag 24 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De volmaakte gemeenschap met God

  ds. A. Hoekman - Openbaring 21:3
  donderdag 21 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Donor avond

  n.v.t. - n.v.t.
  woensdag 20 november 2019 19:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De belofte van het Evangelie verkondigt’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 5,6 en 7
  zondag 17 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE strijdt voor Debora en Barak’

  ds. K. Visser - Richteren 4:10-16
  zondag 17 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De geloofskeus van Mozes'

  oud. A. van Rossem - Hebrëen 11: 24-26
  donderdag 14 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 13 november 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie voor een komende zondaar'.

  prof. dr. A. Baars - Johannes 6:37
  zondag 10 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het evangelie van een gevende Zaligmaker'.

  prof. dr. A. Baars - 2 Korinthiërs 8:9
  zondag 10 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Petrus ootmoedige dankbetuiging bij de wonderbare visvangst'

  ds. G. Bouw - Lukas 5:8
  donderdag 07 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Gods leiding met Zijn volk’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:13 en 14
  woensdag 06 november 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verbondsliefde van God tot Zijn volk’

  ds. K. Visser - Hosea 1
  woensdag 06 november 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ God maakt ruimte voor Izak om dankdag te houden.’

  ds. K. Visser - Genesis 26:22-25
  woensdag 06 november 2019 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De dood van de Zoon van God’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 3 en 4
  zondag 03 november 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Debora roept Barak tot de strijd des HEEREN’

  ds. K. Visser - Richteren 4:6-9
  zondag 03 november 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsdag

  ds. K. Klopstra en ds. K. Visser - Genesis 1
  donderdag 31 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De keuze van Lot"

  br. H. Bor - Genesis 13 : 10 en 14
  zondag 27 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "Een Goddelijk schrijven"

  br. H. Bor - Johannes 8:10 en 11
  zondag 27 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De kerk van Efeze, een flakkerende kandelaar

  prof. dr. A. Baars - Openbaring 2:1-4
  donderdag 24 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 23 oktober 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wie komt er tot de Heere Jezus Christus?

  ds. A.C. Uitslag - Markus 1:40-42
  zondag 20 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een Goddelijk onderzoek

  ds. A.C. Uitslag - Job 13:9a
  zondag 20 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De koningin van Scheba zingt de lofzang op koning Salomo

  ds. P. den Butter - 1 Koningen 10: 8 en 9
  donderdag 17 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Een gebed bij een 25 jarig ambtsjubileum”

  ds. K. Visser - Psalmen 90:16 en 17
  zondag 13 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Roeping van Christus tot visser der mensen.’

  ds. K. Visser - Matthëus 4:19
  zondag 13 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wat het overblijfsel leert

  ds.K. Hoefnagel - Ezechiël 6:8-10
  donderdag 10 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. A.J. van Gelder

  ds. K. Visser - Psalmen 42
  donderdag 10 oktober 2019 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Voldoening door de dood van Gods eniggeboren Zoon’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 1 en 2
  zondag 06 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Debora richteres over Israël’

  ds. K. Visser - Richteren 4:1-5
  zondag 06 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Them: De levendmaking met Christus

  ds. H. van Leeuwen - Efeziërs 2: 1, 4 en 5
  donderdag 03 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • GBS dienst

  ds. H. Zweistra - 2 Timothëus 3:16a
  woensdag 02 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De leer der verkiezing en de jong gestorven kinderen'

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 17
  zondag 29 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het sterven van het kind van Jerobeam’

  ds. K. Visser - 1 Koningen 14:12 en 13
  zondag 29 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jeremia's profetie over de vrijkoping en verlossing van Jakob

  ds. M.S. Roos - Jeremia 31:11
  donderdag 26 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. W.M. Groenenboom

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 12:9
  maandag 23 september 2019 11:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte.

  ds. J. de Bruin - Psalmen 139:14 - 16
  zondag 22 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de tollenaar in de tempel.

  ds. J. de Bruin - Lukas 18:13 en 14a
  zondag 22 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zegen door de Koning

  Student W.L. van der Staaij - Psalmen 72:6
  donderdag 19 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lezingen over Amos

  ds.K. Hoefnagel - Amos
  woensdag 18 september 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE verlost Zijn volk uit al hun benauwdheden’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:9
  zondag 15 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Lofzang voor God in Sion’

  ds. K. Visser - Psalmen 65:1-5
  zondag 15 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jonathans geloofsopenbaring in de strijd tegen de Filistijnen

  ds. D. Slagboom - 1 Samuël 14:6
  donderdag 12 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Drieërlei reactie op de leer der verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 16
  zondag 08 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods goedertierenheden en het Heilig Avondmaal’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:7 en 8
  zondag 08 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gegevenen des Vaders komen tot Christus

  ds. K. Visser - Johannes 6:37
  donderdag 05 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Isaac Da Costa steunfonds Israël.

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 04 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het koninkrijk zal des Heeren zijn.

  ds. J.P. Boiten - Obadja 1: 21b
  zondag 01 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de apostel Paulus om de vervulling van de hoop.

  ds. J.P. Boiten - Romeinen 15 :13
  zondag 01 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : Het antwoord van de Ninevieten op de prediking van Jona.

  ds. J. C. van Ravenswaaij. - Jona 3 : 9 en 10
  donderdag 29 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Hanna wijdt haar kind Samuël toe aan de HEERE’

  ds. K. Visser - 1 Samuël 1 : 26 - 28
  zondag 25 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Twee lijnen in het najagen van Gods gerechtigheid’

  ds. K. Visser - Romeinen 9: 30 - 33
  zondag 25 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De noodzaak van het voortdurend gebed"

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 4:6 en 7
  donderdag 22 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht "

  ds. K. Visser - Romeinen 9 : 14 - 29
  zondag 18 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 15 december 2019
10:00 ds. G.R. Procee
17:00 ds. G.R. Procee
zondag 22 december 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
woensdag 25 december 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
donderdag 26 december 2019
10:00 n.v.t.
zondag 29 december 2019
10:00 ds. C.P.de Boer
17:00 ds. C.P.de Boer
dinsdag 31 december 2019
19:30 ds. K. Visser