Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘ Een gebed bij een 25 jarig ambtsjubileum”

  ds. K. Visser - Psalmen 90:16 en 17
  zondag 13 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Roeping van Christus tot visser der mensen.’

  ds. K. Visser - Matthëus 4:19
  zondag 13 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Wat het overblijfsel leert

  ds.K. Hoefnagel - Ezechiël 6:8-10
  donderdag 10 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. A.J. van Gelder

  ds. K. Visser - Psalmen 42
  donderdag 10 oktober 2019 10:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Voldoening door de dood van Gods eniggeboren Zoon’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 § 1 en 2
  zondag 06 oktober 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Debora richteres over Israël’

  ds. K. Visser - Richteren 4:1-5
  zondag 06 oktober 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Them: De levendmaking met Christus

  ds. H. van Leeuwen - Efeziërs 2: 1, 4 en 5
  donderdag 03 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • GBS dienst

  ds. H. Zweistra - 2 Timothëus 3:16a
  woensdag 02 oktober 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De leer der verkiezing en de jong gestorven kinderen'

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 17
  zondag 29 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Het sterven van het kind van Jerobeam’

  ds. K. Visser - 1 Koningen 14:12 en 13
  zondag 29 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jeremia's profetie over de vrijkoping en verlossing van Jakob

  ds. M.S. Roos - Jeremia 31:11
  donderdag 26 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst Dhr. W.M. Groenenboom

  ds. K. Visser - 2 Korinthiërs 12:9
  maandag 23 september 2019 11:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids gelovig loflied op zijn wonderbaarlijke geboorte.

  ds. J. de Bruin - Psalmen 139:14 - 16
  zondag 22 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de tollenaar in de tempel.

  ds. J. de Bruin - Lukas 18:13 en 14a
  zondag 22 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zegen door de Koning

  Student W.L. van der Staaij - Psalmen 72:6
  donderdag 19 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lezingen over Amos

  ds.K. Hoefnagel - Amos
  woensdag 18 september 2019 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De HEERE verlost Zijn volk uit al hun benauwdheden’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:9
  zondag 15 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Lofzang voor God in Sion’

  ds. K. Visser - Psalmen 65:1-5
  zondag 15 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Jonathans geloofsopenbaring in de strijd tegen de Filistijnen

  ds. D. Slagboom - 1 Samuël 14:6
  donderdag 12 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Drieërlei reactie op de leer der verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 16
  zondag 08 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods goedertierenheden en het Heilig Avondmaal’

  ds. K. Visser - Jesaja 63:7 en 8
  zondag 08 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De gegevenen des Vaders komen tot Christus

  ds. K. Visser - Johannes 6:37
  donderdag 05 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Zangavond Isaac Da Costa steunfonds Israël.

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 04 september 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het koninkrijk zal des Heeren zijn.

  ds. J.P. Boiten - Obadja 1: 21b
  zondag 01 september 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het gebed van de apostel Paulus om de vervulling van de hoop.

  ds. J.P. Boiten - Romeinen 15 :13
  zondag 01 september 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : Het antwoord van de Ninevieten op de prediking van Jona.

  ds. J. C. van Ravenswaaij. - Jona 3 : 9 en 10
  donderdag 29 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Hanna wijdt haar kind Samuël toe aan de HEERE’

  ds. K. Visser - 1 Samuël 1 : 26 - 28
  zondag 25 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Twee lijnen in het najagen van Gods gerechtigheid’

  ds. K. Visser - Romeinen 9: 30 - 33
  zondag 25 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De noodzaak van het voortdurend gebed"

  prof. dr. A. Baars - Filippensen 4:6 en 7
  donderdag 22 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht "

  ds. K. Visser - Romeinen 9 : 14 - 29
  zondag 18 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema : " Asa koning van Juda" ( 3e preek )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 16
  zondag 18 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Doordeweekse preekuitzending

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 15 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gods verkiezing gerealiseerd door Gods belofte' .

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 1: 28
  zondag 11 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Axa de koning van Juda ( 2e preek )

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 15
  zondag 11 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: "God houdt Zijn werk vast"

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 1:6
  donderdag 08 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Paulus’droefheid over het ongeloof van de Joden’ ( 1e preek )

  ds. K. Visser - Romeinen 9:1-5
  zondag 04 augustus 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ Asa de koning van Juda’

  ds. K. Visser - 2 Kronieken 14
  zondag 04 augustus 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De liefde Gods in Christus

  ds. N. de Jong - Efeziërs 3 : 17 en 18
  donderdag 01 augustus 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De ware rust".

  ds. A.A. Egas - Hebrëen 4 : 9
  zondag 28 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De laatste preek tot Belsazar '

  ds. A.A. Egas - Daniël 5 : 22 en 23b
  zondag 28 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het Lam opent het eerste zegel

  ds. J. de Bruin - Openbaring 6 : 1 en 2
  donderdag 25 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het sterven van Samuel.

  ds. A. van Heteren - 1 Samuël 25:1a
  zondag 21 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Loof de Heere.

  ds. A. van Heteren - Openbaring 19:1 - 10
  zondag 21 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Paulus opdracht aan Timotheüs omtrent het zalig worden

  ds. M.S. Roos - 1 Timothëus 2 : 5 en 6
  donderdag 18 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De prediking van de verkiezing en verwerping’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 14, 15 en 18
  zondag 14 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gods barmhartigheid verkregen.’

  ds. K. Visser - Spreuken 28:13 en 14
  zondag 14 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Micha's lofzang op Gods vergevende genade

  ds. A.J.T. Ruis - Micha 7:18 en 19
  donderdag 11 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Verzekerd van de verkiezing’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 12 en 13
  zondag 07 juli 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Het blazen van de zesde bazuin’

  ds. K. Visser - Openbaring 9:13-21
  zondag 07 juli 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Jesaja 40 : 31
  vrijdag 05 juli 2019 15:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van Gods kinderen

  ds. A.A. Egas - 1 Johannes 1:1-3
  donderdag 04 juli 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Afscheid van de zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 01 juli 2019 20:37

  Deze preek afspelen
 • Thema: "De Herder zoekt Zijn schaap op."

  ds. H.C. Bezemer - Lukas 15:1-7
  zondag 30 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De weldaad van Gods genadig aangezicht'

  ds. H.C. Bezemer - Ezechiël 39:29
  zondag 30 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Reizen met blijdschap

  ds. G. Bouw - Handelingen 8:39b
  donderdag 27 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - Lukas 19:5
  dinsdag 25 juni 2019 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘De verkiezing als de bron van alle zaligmakend goed’

  ds. K. Visser - Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 § 8 t/m 11
  zondag 23 juni 2019 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De eerste vijf bazuinen klinken’

  ds. K. Visser - Openbaring 8:7 t/m 9:11
  zondag 23 juni 2019 10:00

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - n.v.t.
  vrijdag 21 juni 2019 12:45

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een belofte van overvloedige zegen door de Heilige Geest

  ds. N. de Jong - Hosea 14:6
  donderdag 20 juni 2019 19:30

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 20 oktober 2019
10:00 ds. A.C. Uitslag
17:00 ds. A.C. Uitslag
zondag 27 oktober 2019
10:00 br. H. Bor
17:00 br. H. Bor
zondag 03 november 2019
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser
woensdag 06 november 2019
09:30 ds. K. Visser
14:30 ds. K. Visser
19:30 ds. K. Visser
zondag 10 november 2019
10:00 prof. dr. A. Baars