Preken

Sorteer op:


 • Thema: ' Het ware zaligmakende geloof'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 7
  zondag 29 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het adventsleven van Simeon'

  ds. J. de Bruin - Lukas 25 en 26
  zondag 29 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een troostrijke wetenschap voor Gods kerk

  ds. J. Veenendaal - Romeinen 8: 28
  donderdag 26 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Middelaar

  ds. A. van Heteren - Heidelberger Catechismus Zondag 6
  zondag 22 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Goddelijk onderwijs

  ds. A. van Heteren - Openbaring 22 1- 6
  zondag 22 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Kananese vrouw

  ds. M. A. Kempeneers - Matthëus 15: 28
  donderdag 19 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Rouwdienst

  ds. K. Visser - n.v.t.
  donderdag 19 november 2020 11:00

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - Filippensen 3: 1 - 14
  woensdag 18 november 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De dageraad van de verlossing '

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 5
  zondag 15 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Christus' nodiging tot het heil'

  prof. dr. A. Baars - Matthëus 11: 28-30
  zondag 15 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Mozes' gebed

  ds.K. Hoefnagel - Deuteronomium 3: 26b
  donderdag 12 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De boodschap van Gods gerechtigheid '

  ds. J.M.J. Kieviet - Heidelberger Catechismus Zondag 4
  zondag 08 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Abraham doet voorbede voor Sodom'

  ds. J.M.J. Kieviet - Genesis 18: 32 en 33
  zondag 08 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Een gezegende Izak dankt de Heere'

  ds. G. Bouw - Genesis 26: 12 en 25a
  donderdag 05 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Het visioen van de korf met zomervruchten'

  ds. A.C. Uitslag - Amos 8: 1 - 3
  woensdag 04 november 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Dankdag vanuit de gevangenis '

  ds. A.C. Uitslag - Handelingen 16: 25
  woensdag 04 november 2020 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De allereerste dankdag'

  ds. A.C. Uitslag - Genesis 4: 3 - 5b
  woensdag 04 november 2020 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De Schepper en Zijn schepsel'

  ds.K. Hoefnagel - Heidelberger Catechismus Zondag 3
  zondag 01 november 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'De duivel in het paradijs '

  ds.K. Hoefnagel - Genesis 3: 13b
  zondag 01 november 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Hervormingsavond

  prof. dr. A. Baars - Maleachi 4 : 5 en 6
  zaterdag 31 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het fundament der Kerk

  ds. C. Smits - 1 Korinthiërs 3: 11
  donderdag 29 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Opvoeden in de vreze des HEEREN '

  ds. K. Visser - Spreuken 22: 6
  zondag 25 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Jeremia's belijdenis van de goedertierenheden des HEEREN '

  ds. K. Visser - Klaagliederen 3: 22 en 23
  zondag 25 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De verkondiging van de enige troost

  ds. J. de Bruin - Jesaja 40: 1 en 2
  donderdag 22 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 21 oktober 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' In de leerschool van de ellende'

  prof. dr. A. Baars - Heidelberger Catechismus Zondag 2
  zondag 18 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De enige Schuilplaats '

  prof. dr. A. Baars - Psalmen 91: 1 en 2
  zondag 18 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Geest der aanneming tot kinderen

  ds.P. Sneep - Romeinen 8: 15 en 16
  donderdag 15 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Huwelijksbevestiging

  ds. K. Visser - 1 Petrus 5: 7
  donderdag 15 oktober 2020 15:30

  Deze preek afspelen
 • GBS avond

  ds. J. de Bruin - Genesis 32: 24-32
  woensdag 14 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De zegenrijke troost van de Drie-enige God'

  ds. J. de Bruin - Heidelberger Catechismus Zondag 1
  zondag 11 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De bloedweg gebaand voor de vrijgekochten des Heeren'

  ds. J. de Bruin - Jesaja 51: 10 en 11
  zondag 11 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De echte vreugde

  ds. M. Vlietstra - Psalmen 4: 8
  donderdag 08 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Het eten en drinken van het Brood en de Drinkbeker des HEEREN '

  ds. K. Visser - 1 Korinthiërs 11: 28
  zondag 04 oktober 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De Heere HEERE zal Zijn kudde weiden gelijk een herder'

  ds. K. Visser - Jesaja 40: 10 - 11
  zondag 04 oktober 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Welk een zien op de dag des Heeren

  ds. M. C. Tanis - Openbaring 5: 6
  donderdag 01 oktober 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Lidmatenkring

  ds.K. Hoefnagel - n.v.t.
  woensdag 30 september 2020 20:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Ladder Jakobs

  ds. A.J.T. Ruis - Genesis 28: 11 - 15
  zondag 27 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Onze wegen en Gods weg.

  ds. A.J.T. Ruis - Jeremia 16: 6a
  zondag 27 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Christus voor ogen geschilderd

  ds. A.A. Egas - Hooglied 5: 9-16
  donderdag 24 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De HEERE brengt een zondaar tot geloofsverwondering.

  kand. J.C. Pronk - Psalmen 73: 23 en 24
  zondag 20 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods belofte van bloei en vrucht na de duisternis.

  kand. J.C. Pronk - Numeri 17: 8
  zondag 20 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De zevenvoudige schoonheid van de bruidskerk in het leven der dankbaarheid''

  ds. H. van Leeuwen - Hooglied 4: 1-5
  donderdag 17 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Trouwdienst

  ds. K. Visser - Lukas 11: 9
  donderdag 17 september 2020 14:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Jozefs openbaring aan zijn broeders'

  oud. H. Kleinjan - Genesis 45: 1b
  zondag 13 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De kerk bidt om Gods bescherming '

  oud. T. van Staveren - Psalmen 74: 19
  zondag 13 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een drievoudige boodschap in het huis van de pottenbakker

  ds. A.J.T. Ruis - Jeremia 18: 6
  donderdag 10 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thena: ' Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden'

  Oud. D.C. van der Pligt - 1 Johannes 1: 7b
  zondag 06 september 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Christus nodiging tot de wateren des levens'

  Oud. P. T. Noordegraaf - Johannes 7: 37b
  zondag 06 september 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het leven van de ware Christen

  ds. J. Keuning - Hebrëen 12: 1 en 2
  donderdag 03 september 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Opening Schooljaar

  ds. C. Sonnevelt - n.v.t.
  maandag 31 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Gods verbondstrouw'

  ds. G.R. Procee - Ezechiël 20: 5b
  zondag 30 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Hizkia's beproeving'

  ds. G.R. Procee - 2 Kronieken 32: 24 - 33
  zondag 30 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De rijkdom van het profetische Woord

  ds. M.S. Roos - 2 Petrus 1: 19
  donderdag 27 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Contactavond

  oud. T. van Staveren - n.v.t.
  dinsdag 25 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' De Zoon des mensen en Zacheus'

  ds. A. van de Weerd - Lukas 19: 10
  zondag 23 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Mozes, leider bij de gratie Gods'

  ds. A. van de Weerd - Numeri 12: 1a ,2, 9 en 13
  zondag 23 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Ebed-Melechs Godsvertouwen

  ds. D. Slagboom - Jeremia 38: 12
  donderdag 20 augustus 2020 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: 'Verwachting voor een aangevochten hart'

  prof. dr. A. Baars - Psalmen 42: 6, 12 en 43: 5
  zondag 16 augustus 2020 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ' Wanneer Ik het bloed zie, zal Ik ulieden voorbijgaan'

  prof. dr. A. Baars - Exodus 12: 13m
  zondag 16 augustus 2020 10:00

  Deze preek afspelen

Diensten

zondag 06 december 2020
10:00 ds. J.M.J. Kieviet
17:00 ds. J.M.J. Kieviet
zondag 13 december 2020
10:00 ds. G.R. Procee
17:00 ds. G.R. Procee
zondag 20 december 2020
10:00 ds. A.C. Uitslag
17:00 ds. A.C. Uitslag
vrijdag 25 december 2020
10:00 prof. dr. A. Baars
17:00 prof. dr. A. Baars
zondag 27 december 2020
10:00 ds. B.L.C. Aarnoudse
17:00 ds. B.L.C. Aarnoudse