IVP

De kerk behoort een veilige plaats te zijn. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk en in kerkelijke relaties kunnen er onveilige situaties ontstaan. Deze kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door grensoverschrijdend gedrag, zoals (seksueel) misbruik, pesten of discriminatie. Soms is dit overduidelijk, soms heel subtiel. Daarom heeft de kerkenraad van onze gemeente besloten om interne vertrouwenspersonen te benoemen, die in situaties die daarom vragen benaderd kunnen worden.

Een interne vertrouwenspersoon (IVP) heeft als primaire taak het luisteren naar het verhaal dat iemand vertelt en serieus aandacht geven aan de ontvangen signalen. Vertrouwenspersonen willen met u/jou meedenken bij het oplossen van problemen en conflicten binnen de gemeente en indien nodig doorverwijzen.

Het is niet de bedoeling dat deze vertrouwenspersonen het probleem zelf oplossen, maar dat zij een schakel vormen tussen de gemeenteleden, de kerkenraad en/of het meldpunt.

De Christelijke Gereformeerde Kerken zijn aangesloten bij ‘Het Meldpunt voor misbruik in kerkelijke relaties’. Dat meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik, maar u kunt er ook terecht als u informatie, ondersteuning of advies nodig heeft.

Binnen onze gemeente zijn Elga den Ouden (06-45281483) en Linda Kleinjan (06-11148462) als vertrouwenspersonen aangesteld.

Wilt u met hen in contact komen, neemt u dan contact op middels het genoemde telefoonnummer, of via de E-mail: vertrouwen.cgk.barendrecht@gmail.com