Preken

Sorteer op:


 • Thema: ‘De balsem van de Grote Heelmeester’

  ds. K. Visser - Jeremia 8:22
  zaterdag 31 december 2016 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De lofzingende Simeon in de tempel

  ds. N. de Jong - Lukas 2:27-30
  donderdag 29 december 2016 19:30

  Deze preek afspelen
 • Kerstfeest Zondagsschool

  ds. K. Visser - n.v.t.
  maandag 26 december 2016 14:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De lofzang van Maria

  ds. G.R. Procee - Lukas 1:53
  maandag 26 december 2016 09:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: De engelenzang in de kerstnacht

  ds. K. Visser - Lukas 2:8-21
  zondag 25 december 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Maria baart Gods eniggeboren Zoon’

  ds. K. Visser - Lukas 2:1-7
  zondag 25 december 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Een gegeven Zaligmaker

  prof. dr. A. Baars - Johannes 3:16
  donderdag 22 december 2016 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: Davids laatste woorden.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - 2 Samuël 23:3-5
  zondag 18 december 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Gods verschijning aan Abraham bij Mamre.

  ds. B.L.C. Aarnoudse - Genesis 18:14
  zondag 18 december 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Aankondiging door de engel des Heeren van de geboorte van de Zaligmaker; de Beloofde der vaderen

  ds. M. Vlietstra - Lukas 1:31 en 32a
  donderdag 15 december 2016 19:30

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Wachter, wat is er van de nacht?’

  ds. K. Visser - Jesaja 21:11 en 12
  zondag 11 december 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De noodzakelijke kennis tot de enige troost

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 1 vraag 2
  zondag 13 november 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘ De trouw en macht van God in het aangevochten verbondsleven’

  ds. K. Visser - 1 Johannes 2 :1 en 2 Uitleg doopformulier ( 7 )
  zondag 30 oktober 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: “De enige troost van de Goede Herder”

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 1 vraag 1b
  zondag 16 oktober 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De troost van de gezonde leer

  ds. K. Visser - Heidelberger Catechismus zondag 1 vraag 1a
  zondag 09 oktober 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Een ontroerende lofzang op het Woord des Heeren.’

  ds. K. Visser - Psalmen 19:8-11
  zondag 04 september 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Christus prijst het geloof van de Kananese vrouw.’

  ds. K. Visser - Matthëus 15:21-28
  zondag 28 augustus 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Vrijgemaakt van de zonde, dienstbaar aan Gods gerechtigheid’

  ds. K. Visser - Romeinen 6:12-21
  zondag 07 augustus 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: ‘Gestorven aan de zonde en opgestaan tot een nieuw leven’

  ds. K. Visser - Romeinen 6:1-11
  zondag 31 juli 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De liefde van de Bruidegom is de banier voor de bruid.

  ds. K. Visser - Hooglied 2:4a
  zondag 26 juni 2016 17:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: De Bruid gebracht in de binnenkameren van de Koning.

  ds. K. Visser - Hooglied 1:4b
  zondag 26 juni 2016 10:00

  Deze preek afspelen
 • Thema: Het verlangen van de Bruidskerk naar de gemeenschap met de Hemelse Bruidegom.

  ds. K. Visser - Hooglied 1:1-4a
  zondag 19 juni 2016 10:00

  Deze preek afspelen