Mededelingen

Liturgie zondag 26 juni 

 

Morgendienst bediening Heilig Avondmaal

Ps.  26:2, 8

Tien geboden

Berijming Tien Geboden:1

Schriftlezing: Psalm 65

Ps.   65:3, 4, 9

Prediking

Ps.  85:4

Lezen 2e gedeelte Avondmaalsformulier

Ps.    43:3

1e tafel: ps. 34:2

2e tafel: ps. 34:9

Ps. 116:7, 9

 

Tekst voor de prediking: Psalm 65:6a

Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils

 

 Thema: Vreselijke dingen...

dat spreekt van

1. Veroordeling

2. Vergeving

 

 

Middagdienst nabetrachting Heilig Avondmaal

Ps.   99:3

Schriftlezing: Psalm 145

Ps.  145:2

Apostolische Geloofsbelijdenis

Ps.  108:1,2, 3

Prediking

Ps.   65:1

Ps.   66:6, 10

 

Tekst voor de prediking: Psalm 65:2

De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.

 

Thema: De lofzang in stilheid

dat spreekt van:

1. Verwondering

2. Vernieuwing

 

 

 

Diensten

zondag 03 juli 2022
10:00 ds. A.J.T. Ruis
17:00 ds. A.J.T. Ruis
zondag 10 juli 2022
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 17 juli 2022
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 24 juli 2022
10:00 Leesdienst
17:00 Leesdienst
zondag 31 juli 2022
10:00 ds. M. van der Sluys
17:00 ds. M. van der Sluys