Mededelingen

Update  4 juli

 

Kerkdiensten na 1 juli

De algemene maatregelen van het RIVM (houd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij verkoudheidsklachten) blijven van toepassing.

De kerkenraad heeft in haar vergadering van maandag 29 juni het volgende besloten:

 

De bovengrens van 100 personen in de kerkzaal vervalt per 1 juli, bepalend wordt de 1,5 meter afstand. Deze afstand geldt niet voor gezinsleden onderling. Aan iedere bezoeker zal gevraagd worden naar de gezondheid.

Voor onze kerkzaal komen we uit op 220 personen. Hierbij gaan we er van uit dat er telkens één bank leeg gehouden zal worden en de banken in de zijschepen en middenschip voor 50% gevuld zullen worden.

Het principe blijft gelijk zoals we nu doen: via het kerkblad wordt per dienst een lijst gepubliceerd van de families die mogen komen. Zij kunnen zelf vervanging regelen, mochten ze onverhoopt niet kunnen.

Om organisatorische redenen willen we dit DV zondag 12 juli in laten gaan.

In het kerkblad staat de uitnodiging voor de dienst op 5 juli (100 personen). We geven de deurwachten en kosters dan ook de gelegenheid om geleidelijk uit te breiden van 30 via 100 naar 220 mensen en de werkwijze zo nodig wat bij te stellen. In het volgende kerkblad kunnen dan ook de namenlijsten voor de volgende zondagen gepubliceerd worden.

Totdat het RIVM een duidelijke uitspraak doet wat het zingen betreft willen we de kinderen t/m 12 jaar vragen om mee te zingen, samen met de dominee en de aanwezige kerkenraadsleden.

Klik hier voor richtlijn kerkdiensten

Om de veertien dagen zal er op dinsdag een contactavond verzorgd worden door de ouderencommissie.De eerstvolgende keer is op 14 juli om 19:30 uur.

 

Diensten

zondag 12 juli 2020
10:00 br. H, Bor
17:00 br. H. Bor
zondag 19 juli 2020
10:00 ds. B.L.C. Aarnoudse
17:00 ds. B.L.C. Aarnoudse
zondag 26 juli 2020
10:00 ds.K. Hoefnagel
17:00 ds.K. Hoefnagel
zondag 02 augustus 2020
10:00 ds. A.A. Egas
17:00 ds. A.A. Egas
zondag 09 augustus 2020
10:00 ds. K. Visser
17:00 ds. K. Visser