Liturgie

Zondag 29 januari 2023

 

Morgendienst

Ps.   99:2, 7

Ps.   70:3

Mattheus 8:1-17

Ps. 41:1, 2, 7

Ps.   30:2

Ps. 103:2

 

Tekst: Markus 1:29-31

29 En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andréas, met Jakobus en Johannes.

30 En Simons vrouws moeder lag met de koorts; en terstond zeiden zij Hem van haar.

31 En Hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op; en terstond verliet haar de koorts, en zij diende henlieden.

 

Een sabbat in Kapernaüm 

1. de vraag van de discipelen

2. de reactie van de Heere Jezus

3 de dienst van Simons schoonmoeder 

 

Middagdienst

Ps. 111:1, 5

Genesis 17:1-14

Ps. 147:10

Geloofsbelijdenis

Doopformulier

Lofzang van Zacharias:2 / 134:3

Ps. 105:4, 5, 6

Ps. 81:12

Ps. 47:4

 

Tekst: Genesis 17:7

En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot feen eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u.

 

Gods verbond met Abram

1. de genade in dat verbond

2. het teken van dat verbond

 

 

 

 

Diensten

zondag 29 januari 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 05 februari 2023
10:00 ds. J.P. Boiten
17:00 ds. J.P. Boiten
zondag 12 februari 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 19 februari 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers
zondag 26 februari 2023
10:00 ds. M. A. Kempeneers
17:00 ds. M. A. Kempeneers