Liturgie

Zondag 3 december 

 

Morgendienst 

Lofzang van Maria: 1, 3

Ps.   80:9

Jesaja 10:20-34

Ps.   89:15, 16, 20

Ps.   70:3

Ps.   52:6

 

Tekst: Jesaja 11:1

Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isaï, en een Scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. 

 

Een Rijsje uit de afgehouwen tronk van Isai

1. een dode boomstronk

2. een levend takje

3. een rijke vrucht 

 

Middagdienst

Ps. 118:13

Jesaja 9:1-6

Ps.  72:1

Ps. 119:9, 37, 52

Ps.    9:18

Ps.  68:16

 

Tekst: Jesaja 11:2

En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten: de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.

 

Op Hem zal de Geest des HEEREN rusten

1. de Geest der wijsheid

2. de Geest der sterkte

3. de Geest der vreze des HEEREN